Opširnije o događaju

Predstavljanje kampanje u Lazarevcu

 • Lazarevac

 • Wednesday, 21. September 2016.
 • 08:00 do

 • Thursday, 22. September 2016.
 • 13:00

Slika uz događaj

Nacionalna kampanja "Čitaj mi!" predstavljena je međunarodnom stručnom skupu "DO KREATIVNOG DETINjSTVA: saradnja biblioteka, nevladinog sektora i privatne inicijative u podsticanju kreativnosti kod dece i mladih" u Lazarevcu, 20. i 21. rujna 2016.

Svaka država ima jedinstvenu situaciju, uvjete i mogućnosti za poticanje obiteljske i rane pismenosti pa se u skladu s tim osmišljavaju i organiziraju projekti i kampanje na nacionalnoj i lokalnoj razini. Autorica Kristina Čunović u izlaganju je posvetila osobitu pažnju djelotvornim programima hrvatskih narodnih knjižnica u promicanja rane pismenosti i kulture čitanja u hrvatskim obiteljima.

Partneri

 • HKD logo
 • HCD logo
 • HPD logo
 • HIDK logo
 • HLD logo
 • unicef logo