Opširnije o događaju

Prime parole

 • Gradska knjižnica Rijeka, Dječji odjel Stribor, Trg 128. brigade HV 6

 • Saturday, 12. January 2019.
 • 10:00 do

 • Saturday, 29. June 2019.
 • 11:00

Slika uz događaj

Mala škola talijanskog jezika...

...za djecu 4-6 godina s laganim predznanjem talijanskog jezika (upravo u tolikoj mjeri da može poslužiti kao dodatna motivacija za nastavak učenja i aktivno sudjelovanje na radionici) i početnike.

Cilj je male škole priprema djece starije predškolske dobi za učenje (drugog) stranog jezika koji bi im mogao biti koristan u svakodnevnoj komunikaciji te njihovom daljnjem školovanju i radu. Primjenom različitih jezičnih igara i stvaralačkih aktivnosti ujedno se nastoji potaknuti razvoj pamćenja, logičkog mišljenja i kreativnog izražavanja. Djeca se potiču na slobodno izražavanje i međusobno komuniciranje na stranom jeziku bez straha od pogrešaka. Djecu se nastoji zainteresirati za čitanje knjiga na talijanskom jeziku, skrenuti im pozornost na postojanje ovog dijela knjižničnog fonda i potaknuti ih da se njime koriste.

Partneri

 • HKD logo
 • HCD logo
 • HPD logo
 • HIDK logo
 • HLD logo
 • unicef logo